Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

–  voorzitter:              Gerald Kuiper
–  penningmeester:   Rik Venema
–  secretaris:              Karst van der Vaart
– lid:                            Sipke Visser
– lid:                           Johan Jutstra
– lid:                           Harma Meulenbelt
– lid:                           Jan Willem Hummel