Home

Op deze website vindt u algemene informatie over de vereniging, het schaatsen op de ijsbaan tijdens natuurijs, informatie over het lidmaatschap en de contributie.

Geef je adreswijziging door via info@ijsclubhaulerwijk.nl !!!